Distriktsmästerskapen 2022

Resultat
Program

Distriktsmästerskapens arrangörer
2022 – Linköping

2023 – Ljungsbro
2024 – Norrköping
2025 – Motala
2026 – Linköping