Parapingis

Parapingis

Bordtennis är en sport för alla och är perfekt för personer med funktionsnedsättning.
Parabordtennisen tillämpar funktionell klassificering, det vill säga indelning utifrån funktionsnedsättning. Klass 1-5 är för spelare som sitter i rullstol och klass 6-10 är för stående spelare. Ju lägre klass desto svårare funktionsnedsättning. För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns klass 11.

I Östergötland har vi en lång tradition av stora framgångar på internationella tävlingar och mästerskap med ett flertal guldmedaljer på Paralympics, VM och EM.

I länet välkomnar alla föreningar spelare med funktionsnedsättning. I nuläget finns det även särskilda paragrupper i Norrköping, Motala och Linköping. Man är välkommen till alla träningar vart man än bor.

Läs mer om klassificering, regler och tävling på sbtf.se.

I samarbete med Dagsbergs IF, Västers BTK, Linköping Parasportförening och IF Norcopensarna.