Pingis för tjejer

Svensk bordtennis har en könsfördelning på licenserade spelare 90% män och 10% kvinnor. I Östergötland ser fördelningen lite bättre ut med 85% jämfört med 15%. För att behålla och få ännu fler tjejer i pingisen uppmanar och stöttar vi våra föreningar till att satsa på målgruppen. Föreningarna bjuder även in alla föreningars respektive tjejer till deras grupper.
ÖBTF arrangerar även kontinuerligt gemensamma träningar i länet kostnadsfritt på olika orter med våra duktiga kvinnliga tränare.

Tjejträning 22 april – Anmäl senast 9 april.

Tjejgrupper i våra föreningar
Västers BTK: Måndagar, 16:30-17:45
Ljungsbro BTK: Måndagar, 18:00-19:15
IF Norcopensarna: Tisdagar, 18:30-20:00
Linköpings PK: Fredagar, 17:00-18:00