Nu finns inbjudan till Årsmötet. Inbjudan och dess handlingar är även utskickade till samtliga våra föreningar.
Inbjudan hittar ni under Förbundsinfo.