Nu är programmet med deltagarlista utskickat till anmälda föreningar.